sázíme stromy

Vanilla Season sází stromy ⁣
Při výrobě a dopravě zboží dochází k vypouštění skleníkových plynů do ovzduší. Jsou to například Oxid uhličitý, Oxid dusný, Ozon, Metan, Freony CFC a mnoho dalších. Koncentrace těchto plynů v atmosféře negativně ovlivňuje životní prostředí. Vyjadřuje se jako hmotnost přepočítaného oxidu uhličitého. ⁣


ROZHODLI JSME SE TZV. UHLÍKOVOU STOPU PRODUKTŮ VANILLA SEASON ZCELA VYKOMPENZOVAT!

Jak toho dosáhneme? Nejprve jsme u každého výrobku zvlášť vypočítali, jaká je jeho uhlíková stopa. Jedná se o číslo vyjádřené v gCO2e. Použili jsme metodiku Life Cycle Assessment (LCA) celosvětově působící organizace ECOACT. Každý výrobek, včetně obalu, jsme dekomponovali na jednotlivé materiály, ze kterých byl vyroben, a každý zvlášť zvážili. Také jsme na mapách změřili kolik kilometrů musí Vanilla Season urazit ať už lodí, vlakem, autem, nebo letadly. Všechny údaje dohromady určili předpokládané množství gCO2e na jeden každý kus. Uhlíková stopa se kompenzuje pomocí ofsetových programů. Může to být podpora obnovitelných zdrojů energie a také výsadbové programy. Když strom roste, vytváří prostřednictvím fotosyntézy svou hmotu a přitom spotřebovává oxid uhličitý z atmosféry. My jsme se rozhodli sázet stromy se sazimestromy.cz.⁣

A náš slib už jsme začali plnit. Desátého dubna letošního roku jsme v průběhu překrásné soboty zasadili ve dvou alejích 51 prvních stromů. Stalo se tak v půvabné jihomoravské vesnici Viničné Šumice, pod dohledem opravdového odborníka pana Radka Vičara, ze společnosti www.sazimestromy.cz ,  který dohlídne na to, aby stromy v budoucnu prosperovaly. Máme velkou radost, že námi vysazené třešně, slivoně a habry budou zdobit krajinu. Odhadem jsme také vykompenzovali přibližně 150t CO2e, který tyto stromy odstraní z atmosféry díky fotosyntéze v průběhu svého života

Tým iMi Partner

 

Certifikát uhlíkových emisí

Sázíme stromy  sázíme stromy

sázíme stromy  sázíme stromy

sázíme stromy  sázíme stromy

sázíme stromy  sázíme stromy